De Max van Vught Foundation vindt de privacybescherming van de bezoekers van haar website belangrijk en gaat zorgvuldig met je persoonsgegevens om. Door je persoonsgegevens in te voeren op deze website ga je ermee akkoord dat de Max van Vught Foundation je gegevens in overeenstemming met dit privacystatement gebruikt. De Max van Vught Foundation houdt zich aan de regels die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

Welke gegevens worden verwerkt?

De Max van Vught Foundation verwerkt de persoonsgegevens die we van je ontvangen. De volgende persoonsgegevens worden o.a. via de website verzameld en door de Max van Vught Foundation gebruikt voor het doel waarvoor je ze hebt achtergelaten en om je te informeren en te betrekken bij het werk van de Max van Vught Foundation:

naam, woonplaats, telefoonnummer, e-mail, geboortedatum en of je rolstoelgebonden bent.

Gegevens verstrekken aan derden

De Max van Vught Foundation zal je persoonlijke informatie nooit verkopen of verhuren aan anderen. Wij zullen je gegevens alleen in uitzonderlijke gevallen aan anderen doorgeven als je daar toestemming voor geeft of wanneer de wet ons daartoe dwingt. 

Inzage, correctie en verwijdering

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt hiervoor een verzoek tot de Max van Vught Foundation richten door een e-mail te sturen naar info@maxvanvughtfoundation.nl, onder vermelding van je naam en adres. De Max van Vught Foundation zal binnen vier weken na ontvangst van een verzoek tot inzage of correctie reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal de Max van Vught Foundation de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren.

Beveiliging en bewaartermijn

Je persoonsgegevens zijn beveiligd tegen misbruik en toegang door ongeautoriseerde personen via de huidige gebruikelijke technieken. Met leveranciers van software die voor de technische ondersteuning gegevens kunnen inzien zijn afspraken gemaakt over de bescherming van persoonsgegevens. De Max van Vught Foundation bewaart je persoonsgegevens zo lang als noodzakelijk is voor de hierboven aangegeven doeleinden of zo lang als de wet dat voorschrijft.

Gebruiksgegevens en cookies

Op deze website wordt gebruikgemaakt van zogenaamde third-party cookies. Google Analytics slaat cookies op, waarmee de Max van Vught Foundation het gebruik van haar website kan optimaliseren.

Webanalyse

De Max van Vught Foundation maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. De informatie over je gebruik van de website bestaat onder andere uit je gedeeltelijke IP-adres. De Max van Vught Foundation heeft de analyse zo ingesteld dat de laatste 3 cijfers van je IP-adres worden verwijderd, waardoor je locatie slechts is te herleiden tot een groep van maximaal 256 computers. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers buiten Europa. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website wordt gebruikt, om rapporten over het websitegebruik op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot internetgebruik. Google mag deze informatie alleen aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.